OUR Awards

2018
DOT PROPERT

GIẢI THƯỞNG CÔNG CHÚNG BÌNH CHỌNCHO DỰ CỦA NĂM TẠI VIỆT NAM

Hinode City by Vietracimex

2018
DOT PROPERT

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC SÁNG TẠO NHẤT VIỆT NAM

Hinode City by Vietracimex

2016-2017
The Telegraph

KIẾN TRÚC CẢNH QUAN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở NỔI BẬT NHẤT VIỆT NAM

Vinhomes Times City - Park Hill by Vingroup

2016-2017
The Telegraph

KIẾN TRÚC BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở NỔI BẬT NHẤT VIỆT NAM.

Vinhomes Times City - Park Hill by Vingroup

“KAA’s spirit of cooperation in providing leadership, design innovation delivery and execution to our project superseded even my high expectations and helped bring our dreams to life.”

WALDO OSBOURNE
founder and CEO of Outsourceo

“KAA’s spirit of cooperation in providing leadership, design innovation delivery and execution to our project superseded even my high expectations and helped bring our dreams to life.”

WALDO OSBOURNE
founder and CEO of Outsourceo

“KAA’s spirit of cooperation in providing leadership, design innovation delivery and execution to our project superseded even my high expectations and helped bring our dreams to life.”

WALDO OSBOURNE
founder and CEO of Outsourceo

LIÊN HỆ

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tất cả các dự án của chúng tôi đều kết hợp một hình ảnh nghệ thuật độc đáo và các giải pháp chức năng. Khách hàng là linh hồn của dự án. Mục tiêu chính của chúng tôi là minh họa giá trị và cá tính  thông qua thiết kế.

Phone westgreen design
Liên hệ