OUR Awards

2018
DOT PROPERT

GIẢI THƯỞNG CÔNG CHÚNG BÌNH CHỌNCHO DỰ CỦA NĂM TẠI VIỆT NAM

Hinode City by Vietracimex

2018
DOT PROPERT

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC SÁNG TẠO NHẤT VIỆT NAM

Hinode City by Vietracimex

2016-2017
The Telegraph

KIẾN TRÚC CẢNH QUAN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở NỔI BẬT NHẤT VIỆT NAM

Vinhomes Times City - Park Hill by Vingroup

2016-2017
The Telegraph

KIẾN TRÚC BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở NỔI BẬT NHẤT VIỆT NAM.

Vinhomes Times City - Park Hill by Vingroup

Phone westgreen design
Liên hệ