GOLDEN LAND CITY
Kiến trúc

Vị trí dự án: Hải Dương

West Green Design: Kiến Trúc

Số lượng mẫu thiết kế: 20 mẫu

Phân khu: Đại Lộc 1, Đại Lộc 2, Tài Phú

Phong cách kiến trúc: Địa Trung Hải, Tân cổ điển, Nghệ thuật mới.