HATECO CẢNG LẠCH
Kiến trúc

Vị trí dự án: Cát Hải, Hải Phòng

West Green Design: Kiến Trúc, Cảnh quan

Tổng diện tích: 10.118m2

Mật độ xây dựng: 36%

Sản phẩm: nhà văn phòng điều hành, nhà sinh hoạt công nhân, cổng bảo vệ, nhà để xe.