NHƠN HỘI RESORT
Kiến trúc

Vị trí dự án: Đàm Thị Nại, Quy Nhơn

West Green Design: Kiến Trúc

Tổng diện tích: 379ha

Sản phẩm: Nhà hàng xoay 360 độ

Công năng: Nhà hàng, khu triển lãm năng lượng, café, bar, đài quan sát.