TNG - TRƯỜNG HỌC LIÊN CẤP
Kiến trúc

Vị trí dự án: Hòa Vang, Đà Nẵng

West Green Design: Kiến Trúc, Cảnh Quan

Tổng diện tích: 16.835m2

Sản phẩm: Hệ thống trường liên cấp

Công năng: Khối hành chính, khối học tập, khối phụ trợ, sân chơi, bể bơi, sân thể thao,

vườn cảnh quan, bãi đỗ xe….