VINHOMES TIMES CITY
Cảnh quan

- Vị trí dự án: Minh khai, Hà Nội

- West Green Design: Kiến trúc, Cảnh quan

- Quy mô: 25,063 m2

- Diện tích cảnh quan: 15.700m2

- Hệ thống tiện ích: 30 tiện ích cảnh quan cộng thêm bể bơi dài 80m, 2 tầng hầm hiện đại & hệ thống Shophouse