ANDREA SCALCO
GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ
Kinh nghiệm
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế ở những quốc gia phát triển trên thế giới như Anh Quốc và Đan Mạch, Ông Andrea đã tạo nên rất nhiều tác phẩm kiến trúc ấn tượng và độc đáo.
Học vấn
Giới thiệu tóm tắt
Trong thiết kế, ông quan niệm kiến trúc cần gắn liền với cuộc sống. Những công trình của ông hướng tới sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, từ đó tạo ra những tác phẩm có thể thích nghi với sự thay đổi của cuộc sống và trường tồn với thời gian.
Phone westgreen design
Liên hệ