DAVID DAVIES
GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ
Kinh nghiệm
Ông David hiện đang là Giám đốc Thiết kế của West Green Design tại Canada, ông phụ trách tất cả các mảng thiết kế quốc tế của WGD. Hơn 35 năm trong nghề với vai trò là Chủ tịch của nhiều hiệp hội kiến trúc quốc tế tại Mỹ và Canada, Ông luôn là người tiên phong đưa ra những ý tưởng lớn hướng đến một thế giới đổi mới.
Học vấn
Giới thiệu tóm tắt
Với niềm đam mê lớn dành cho kiến trúc, Ông đã tạo ra nhiều công trình sáng tạo và thân thiện, phù hợp với ứng dụng công nghệ cao 4.0 và ngành du lịch đang phát triển trên toàn cầu. Bên cạnh đó, Ông còn được biết đến với vai trò là nhà chiến lược, định hướng ý tưởng thiết kế cho nhiều dự án danh tiếng.
Phone westgreen design
Liên hệ